Search

Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM HIỆU - CHI BỘ 

Bà: Bùi Thị Thu Hà - Hiệu Trưởng- Bí thư chi bộ

Bà: Ngô Thị Thu Trang  - P Hiệu Trưởng- Phó bí thư chi bộ

Bà: Lê Thị Vinh - P. Hiệu Trưởng- Ủy viên

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Lê Thị Hồng Minh – Chủ tịch công đoàn

Thái Hướng Dương – Phó chủ tịch CĐ

Cao Thị Lam - Ủy viên

Nguyễn Thị Thanh Mận- Ủy viên

Lê Thị Thu Hà - Ủy Viên

 

 

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN THANH NIÊN

Nguyễn Thị Ngọc Thảo- Bí thư chi đoàn

 

Đinh Thị Ngọc Duyên- Phó Bí thư chi đoàn

 

 

CÔNG NHÂN VIÊN

Cao Thị Lam – Kế toán

Hoàng Thị Minh Hiếu – y tế

 

 

Phan Văn Hay – Bảo vệ

 

Võ Kim Thành – Bảo vệ

Hồ Ngọc Liên Kiều – Tạp vụ

Nguyễn Thị Xoan- Tạp vụ

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà                             

 

Hoàng Thị Khánh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Hương

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

       

Cao Thị Nam Liễu

 

Nguyễn Thị Thanh Mận

 

Huỳnh Kim Giang

Trần Kiều Uyên Vy

 

Thái Hướng Dương

Quách Thị Kim Cẩn

 

Phan Thị Oanh

Đồng Thị Ngọc Hòa

 

Đinh Thị Ngọc Duyên

Nguyễn Thị Thương

Lê Thị Hồng Minh

Lê Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu